اخبار ورزشی » نظر برادر هازارد در مورد پیوستنش به رئال