اخبار ورزشی » راز آمادگی کارواخال در پایان مصدومیتش چیست؟